Loading…

من چندفضای مختلف دارم و می‌خواهم به وسیله یک طراح، طراحی شود. باید چه‌کار کنم؟

اگر شما چند فضا را برای طراحی مدنظر دارید و میخواهید که طراحی همه آن ها را یک طراح انجام دهد، کافی است در یک مرحله خرید همه ان فضاها را به سبد خرید خود اضافه کنید.

گاهی هم پیش می اید شما چند فضای مختلف را مد نظر دارید که میخواهید هر کدام را یک طراح متفاوت طراحی کند و یا اینکه هر فضا را در یک زمان مختلف برای طراحی به ما سفارش می دهید. در این صورت باید برای طراحی هرکدام به صورت جداگانه یک بسته طراحی انتخاب و خریداری شود. به عبارت دیگر هر بار خرید بسته طراحی به منزله یک پروژه جدید و سپردن آن به یک طراح جدید است.