Loading…

از ابتدا تا انتهای یک پروژه چقدر طول می کشد؟

مدت زمان اجرای یک پروژه بستگی دارد به نوع بسته طراحی که خریداری می کنید و تعداد فضاهایی میخواهید طراحی شوند.

در بسته طراحی برنزی، شما سه روز بعد از خرید بسته طراحی و ارسال اطلاعات پروژه، ایده اولیه را دریافت و بعد از آن کل فرایند طراحی تا دریافت طرح نهایی یک هفته به طول می انجامد. اگر بطور همزمان چند فضا در همان پروژه انتخاب کرده اید به ازای هر فضا سه روز به این مدت اضافه می شود. یعنی مثلا اگر فقط اتاق نشمین را انتخاب کرده باشید، کل طراحی یک هفته و اگر اتاق نشیمن و یک اتاق خواب را انتخاب کرده باشید، ۱۰ روز طول می کشد.

در بسته طراحی نقره ای، شما سه روز بعد از خرید بسته طراحی و ارسال اطلاعات پروژه، ایده اولیه را دریافت و بعد از آن کل فرایند طراحی تا دریافت طرح نهایی دو هفته به طول می انجامد. اگر بطور همزمان چند فضا در همان پروژه انتخاب کرده اید به ازای هر فضا ۵ روز به این مدت اضافه می شود. یعنی مثلا اگر فقط اتاق نشمین را انتخاب کرده باشید، کل طراحی دو هفته و اگر اتاق نشیمن و یک اتاق خواب را انتخاب کرده باشید، ۱۹ روزه به پایان میرسد.

در بسته طراحی طلایی، شما سه روز بعد از خرید بسته طراحی و ارسال اطلاعات پروژه، ایده اولیه را دریافت و بعد از آن کل فرایند طراحی تا دریافت طرح نهایی سه هفته به طول می انجامد. اگر بطور همزمان چند فضا در همان پروژه انتخاب کرده باشید به ازای هر فضا ۵ روز به این مدت اضافه می شود. یعنی مثلا اگر فقط اتاق نشمین را انتخاب کرده باشید، کل طراحی دو هفته و اگر اتاق نشیمن و یک اتاق خواب را انتخاب کرده باشید، ۲۶ روزه به پایان میرسد.

بدیهی است زمان بیشتر می تواند فرصت بیشتری به طراح برای خلق ایده های بهتر بدهد، اما اگر به هر دلیل مایل بودید پروژه شما زودتر از این مدت به پایان برسد کافیست موضوع را با طراح خود در میان بگذارید. معماریال ممکن است بتواند مدت زمان پروژه شما را تا سه روز افزایش یا کاهش بدهد.