Loading…

متحرک‌های اعجاب‌انگیز

متحرک‌های اعجاب انگیز

ایده حرکت کردن دربها روی ریل به جای چرخش روی لولاها نه تنها راه حلی مناسب در فضاهای کوچکتر به شمار می‌رود، بلکه اگر به صورت صحیح طراحی و استفاده شود بر جذابیتهای فضاهای بزرگ نیز میفزاید.

جنس این دربها میتواند از شیشه، چوب و یا حتی آینه باشد. مثلا می‌توان دربهای کمدهای دیواری را به صورت ریلی و از آینه طراحی و اجرا کرد که علاوه بر اینکه امکان استفاده از فضای بیشتری را برای قرار دادن تخت خواب و سایر مبلمان فراهم می‌کند یک ترفند بسیار جذاب برای بزرگتر نشان دادن فضای داخل اتاق خواهد بود.

همچنین می‌توان از دربهای ریلی به عنوان جدا‌کننده‌های مناسب برای گسترش فضاها به ویژه در خانه‌های با متراژ کم استفاده کرد. شاید بتوان گفت که این دربها جایگزین مناسبی برای دربهای سنتی هستند که باعث مسدود شدن مسیرهای تردد می‌شوند.